Nákup až ku dverám

V regiónoch, kde poskytujeme bezplatnú dopravu vám vašu objednávku donesieme až k dverám na určenú adresu. Obsah objednávky si pred zaplatením máte možnosť prezrieť, skontrolovať úplnosť. Následne uhradíte platbu za objednávku šoférovi na základe predloženej faktúry. Platbu je aktuálne možné uhrádzať len v hotovosti.