Slovenský pôvod mäsa

Obchodný model našej spoločnosti je dlhodobo postavený na ponuke kvalitného slovenského mäsa nakupovaného z certifikovaných porážok regióne. Nakupujeme bravčové polovice a hovädzie štvre pochádzajúce z dobytka a ošípaných zo slovenských chovov, ktoré následne spracovávame do podoby, ako ich nájdete v našej ponuke.  Sú však obdobia, kedy dopyt po mäse v regióne prevyšuje ponuku alebo kvalita ponúkaného mäsa nevyhovuje našim prísnym štandardom. V takýchto prípadoch volíme nákup z certifikovaných porážok z iných regiónov Slovenska.

 

Mäso, ktoré nájdete v našej ponuke nakupujeme zo slovenských certifikovaných porážok. Pôvod mäsa je Slovenský z chovov, ktoré spĺňajú legislatívou predpísané požiadavky na podmienky chovu.